FANDOM


Najnowsza aktualizacja: 20 luty 2018      


Energia słoneczna

Codziennie słońce dostarcza energię w ilości przewyższającej dzienne jej zużycie na ziemi 15 tyś. razy.

Słońce jest największym i najbardziej wydajnym dostępnym ludzkości źródłem energii. Z ogromnej odległości wynoszącej 150 milinów kilometrów dostarcza nam niezliczone i niekończące się ilości energii. Każdego dnia słońce dostarcza energię 15 tyś. razy przewyższającą zapotrzebowanie całej światowej populacji. W czasie krótszym niż 30 minut słońce dostarcza na naszą planetę więcej energii niż wynosi jej konsumpcja w ciągu całego roku. W roku 2004 konsumpcja ta wyniosła około 118.858.600.000.000 kWh (kilowatogodzin). Gigantyczna elektrownia słoneczna na Saharze (700 km x 700 km) mogłaby całkowicie zaspokoić globalne zapotrzebowanie na energię (dane z roku 2006). Pod pojęciem globalnego zapotrzebowania nie kryje się samo zapotrzebowanie na energię elektryczną ale całkowite zużycie energii przez człowieka. Zasobne i przyjazne środowisku słońce jako źródło energii dostępne będzie przynajmniej przez najbliższych 5 miliardów lat.

Energia słoneczna użytkowana może być na dwa sposoby: bezpośredni i pośredni. Do wykorzystania bezpośredniego potrzebne jest odpowiednie urządzenie, np. ogniwa słoneczne (produkcja energii elektrycznej), kolektory słoneczne (pozyskiwanie energii cieplnej), suszarki słoneczne, kuchenki i piekarniki słoneczne (więcej o gotowaniu przy pomocy energii słonecznej na Solar Cookers International Network Wiki (wydanie angielskie) i Solar Cookers International Network Wiki_fr (wydanie francuskie)).

Większość instalacji słonecznych na dużą skalę produkuje parę, która napędza turbiny lub generatory produkujące prąd elektryczny. Pośrednio, energia słoneczna wykorzystywana jest przede wszystkim w budowie dobrze termoregulowanych domów (np. zastosowanie dużych, skierowanych na południe okien). Biomasa, energia wodna oraz energia wiatru zaliczają się do źródeł energii pośrednio zasilanych przez słońce.

W obliczu globalnych problemów związanych ze zmianą klimatu oraz ograniczonych zasobów kopalnych źródeł energii energia słoneczna musi w przyszłości kontynuować uzupełnianie zasobów energii. Na dłuższą metę nie ma alternatywy dla energii słonecznej!

Ponieważ wiele państw traktuje obecnie energię ze źródeł odnawialnych priorytetowo i inicjuje ambitne programy wsparcia, możliwości wykorzystywania energii słonecznej stają się coraz bardziej efektywne i tanie. W Niemczech, częściowo za sprawą rozwiązań legislacyjnych, wykorzystanie energii słonecznej wzrasta w szybkim tempie. Wspomniane prawo o energii odnawialnej (Ustawa o Energii Odnawialnej) opiera się na gospodarnym wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. Zobowiązuje ona operatorów sieci przesyłowych do pozyskiwania prądu z elektrowni fotowoltaicznych i dokonywania opłat na podstawie stałych stawek. Po kilkuletnim zastoju Szwajcaria, wzorując się na modelu niemieckim, wprowadzi ogólnokrajowe mechanizmy rozliczania się dostawców energii ze źródeł odnawialnych na zasadach netto (tzw. net metering).

Źródło: www.greenpeace.org/poland/pl/solar-generation/energia-sloneczna/

Obrazy

Filmy

Linki wewnętrzne

Linki zewnętrzne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.